Wiki/Team:Warsaw/vectors/pACYC177+OmpA-deltaA-omega

From 2008.igem.org

Gallery Bricks Notebook Team Project Home


Back to previous page
Vectors view

 

pACYC177lac+OmpA-ΔA-omega

Description


Author: MichaƂ K.
Based on: pACYC177+OmpA-omega
Resistance: kanamycin
Features: Fusion of OmpA, omega fragment of β-lactamase and B-domain of protein A (ΔA) under control of IPTG inducible lactose promoter. Low (10) copy plasmid
Preparation: ΔA coding sequence amplified from pDRIVE-TapTag using AL+SacI and AP+NotI
primers. Resulting fragment was digested with NotI and SacI and ligated into pACYC177+OmpA-omega [Notebook entries]
Usage: OmpA-ΔA-omega protein is directed to bacterial outer membrane thanks to presence of OmpA protein. This is one of our 'hunter' protein variants


Vector map





Vector sequence



GGCCGCAGTGGTGGAAGCGGTGGCGGAGGATCTGGAGGAGGTGGTTCTGGAGGTGGAGGT
CTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCA
GGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCC
GGTGAGCGTGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGT
ATCGTAGTTATCTACACGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATC
GCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAAGAATTCTTCTGCAGTTGGATCCTC
CGGCGTTCAGCCTGTGCCACAGCCGACAGGATGGTGACCACCATTTGCCCCATATCACCG
TCGGTACTGATCCCGTCGTCAATAAACCGAACCGCTACACCCTGAGCATCAAACTCTTTT
ATCAGTTGGATCATGTCGGCGGTGTCGCGGCCAAGACGGTCGAGCTTCTTCACCAGAATG
ACATCACCTTCCTCCACCTTCATCCTCAGCAAATCCAGCCCTTCCCGATCTGTTGAACTG
CCGGATGCCTTGTCGGTAAAGATGCGGTTAGCTTTTACCCCTGCATCTTTGAGCGCTGAG
GTCTGCCTCGTGAAGAAGGTGTTGCTGACTCATACCAGGCCTGAATCGCCCCATCATCCA
GCCAGAAAGTGAGGGAGCCACGGTTGATGAGAGCTTTGTTGTAGGTGGACCAGTTGGTGA
TTTTGAACTTTTGCTTTGCCACGGAACGGTCTGCGTTGTCGGGAAGATGCGTGATCTGAT
CCTTCAACTCAGCAAAAGTTCGATTTATTCAACAAAGCCGCCGTCCCGTCAAGTCAGCGT
AATGCTCTGCCAGTGTTACAACCAATTAACCAATTCTGATTAGAAAAACTCATCGAGCAT
CAAATGAAACTGCAATTTATTCATATCAGGATTATCAATACCATATTTTTGAAAAAGCCG
TTTCTGTAATGAAGGAGAAAACTCACCGAGGCAGTTCCATAGGATGGCAAGATCCTGGTA
TCGGTCTGCGATTCCGACTCGTCCAACATCAATACAACCTATTAATTTCCCCTCGTCAAA
AATAAGGTTATCAAGTGAGAAATCACCATGAGTGACGACTGAATCCGGTGAGAATGGCAA
AAGCTTATGCATTTCTTTCCAGACTTGTTCAACAGGCCAGCCATTACGCTCGTCATCAAA
ATCACTCGCATCAACCAAACCGTTATTCATTCGTGATTGCGCCTGAGCGAGACGAAATAC
GCGATCGCTGTTAAAAGGACAATTACAAACAGGAATCGAATGCAACCGGCGCAGGAACAC
TGCCAGCGCATCAACAATATTTTCACCTGAATCAGGATATTCTTCTAATACCTGGAATGC
TGTTTTCCCGGGGATCGCAGTGGTGAGTAACCATGCATCATCAGGAGTACGGATAAAATG
CTTGATGGTCGGAAGAGGCATAAATTCCGTCAGCCAGTTTAGTCTGACCATCTCATCTGT
AACATCATTGGCAACGCTACCTTTGCCATGTTTCAGAAACAACTCTGGCGCATCGGGCTT
CCCATACAATCGATAGATTGTCGCACCTGATTGCCCGACATTATCGCGAGCCCATTTATA
CCCATATAAATCAGCATCCATGTTGGAATTTAATCGCGGCCTCGAGCAAGACGTTTCCCG
TTGAATATGGCTCATAACACCCCTTGTATTACTGTTTATGTAAGCAGACAGTTTTATTGT
TCATGATGATATATTTTTATCTTGTGCAATGTAACATCAGAGATTTTGAGACACAACGTG
GCTTTGTTGAATAAATCGAACTTTTGCTGAGTTGAAGGATCAGATCACGCATCTTCCCGA
CAACGCAGACCGTTCCGTGGCAAAGCAAAAGTTCAAAATCACCAACTGGTCCACCTACAA
CAAAGCTCTCATCAACCGTGGCTCCCTCACTTTCTGGCTGGATGATGGGGCGATTCAGGC
CTGGTATGAGTCAGCAACACCTTCTTCACGAGGCAGACCTCAGCGCTAGCGGAGTGTATA
CTGGCTTACTATGTTGGCACTGATGAGGGTGTCAGTGAAGTGCTTCATGTGGCAGGAGAA
AAAAGGCTGCACCGGTGCGTCAGCAGAATATGTGATACAGGATATATTCCGCTTCCTCGC
TCACTGACTCGCTACGCTCGGTCGTTCGACTGCGGCGAGCGGAAATGGCTTACGAACGGG
GCGGAGATTTCCTGGAAGATGCCAGGAAGATACTTAACAGGGAAGTGAGAGGGCCGCGGC
AAAGCCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACAAGCATCACGAAATCTGACGCTCAAA
TCAGTGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGCGGCTC
CCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCTGCCTTTCGGTTTACCGGTGTCATTCCGCTGTTATGGCC
GCGTTTGTCTCATTCCACGCCTGACACTCAGTTCCGGGTAGGCAGTTCGCTCCAAGCTGG
ACTGTATGCACGAACCCCCCGTTCAGTCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTC
TTGAGTCCAACCCGGAAAGACATGCAAAAGCACCACTGGCAGCAGCCACTGGTAATTGAT
TTAGAGGAGTTAGTCTTGAAGTCATGCGCCGGTTAAGGCTAAACTGAAAGGACAAGTTTT
GGTGACTGCGCTCCTCCAAGCCAGTTACCTCGGTTCAAAGAGTTGGTAGCTCAGAGAACC
TTCGAAAAACCGCCCTGCAAGGCGGTTTTTTCGTTTTCAGAGCAAGAGATTACGCGCAGA
CCAAAACGATCTCAAGAAGATCATCTTATTAAGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAAC
TCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTA
AATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGT
TACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATA
GTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCC
AGTGCTGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAAC
CAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTCCATCCAG
TCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAAC
GTTGTTGCCATTGCTGCAGCAATACGCAAACCGCCTCTCCCCGCGCGTTGGCCGATTCAT
TAATGCAGCTGGCACGACAGGTTTCCCGACTGGAAAGCGGGCAGTGAGCGCAACGCAATT
AATGTGAGTTAGCTCACTCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACTTTATGCTTCCGGCTCGT
ATGTTGTGTGGAATTGTGAGCGGATAACAATTTCACACAGGAAACACATATGAAAGCTAC
TAAACTGGTACTGGGCAACAACAATGGCCCGACCCATGAAAACCAACTGGGCGCTGGTGC
TTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGTTACGACTGGTTAGG
TCGTATGCCGTACAAAGGCAGCGTTGAAAACGGTGCATACAAAGCTCAGGGCGTTCAACT
GACCGCTAAACTGGGTTACCCAATCACTGACGACCTGGACATCTACACTCGTCTGGGTGG
CATGGTATGGCGTGCAGACACTAAATCCAACGTTTATGGTAAAAACCACGACACCGGCGT
TTCTCCGGTCTTCGCTGGCGGTGTTGAGTACGCGATCACTCCTGAAATCGCTACCCGTCT
GGAATACCAGTGGACCAACAACATCGGTGACGCACACACCATCGGCACTCGTCCGGACAA
CGGCGGAGGTTCTGGAGGAGGGAGCTCGAAAACCGCGGCTCTTGCGCAACACGATGAAGC
CGTGGACAACAAATTCAACAAAGAACAACAAAACGCGTTCTATGAGATCTTACATTTACC
TAACTTAAACGAAGAACAACGAAACGCCTTCATCCAAAGTTTAAAAGATGACCCAAGCCA
AAGCGCTAACCTTTTAGCAGAAGCTAAAAAGCTAAATGATGCTCAGGCGCCGAAAGTAGA
CGCGAATTCCGCGGGGAAGTCAACCGGC