Wiki/Team:Warsaw/vectors/pACYC177+ompA-omega-deltaA

From 2008.igem.org

Gallery Bricks Notebook Team Project Home


Back to previous page
Vectors view

 

pACYC177_lac + ompA-omega-ΔA

Description


Author: MichaƂ K.
Based on: pACYC177+OmpA-omega-ΔA-alpha
Resistance: kanamycin
Features: Fusion of OmpA, omega fragment of β-lactamase and B-domain of protein A (ΔA) under control of IPTG inducible lactose promoter. Low (10) copy plasmid
Preparation: Alpha fragment removed by BamHI/NotI digest followed by Klenow fill-in. Vector was then self-ligated to obtain pACYC177_lac+ompA-omega-ΔA [Notebook entries]
Usage: Used in 'hunter and prey' test and as a template for protein A mutagenesis


Vector mapvector sequence

CGCTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTG
CAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAG
CCGGTGAGCGTGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCC
GTATCGTAGTTATCTACACGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGA
TCGCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGGGGTGGCGGAGGAAGCGGAGGAGGTG
GTTCTGGAGGTGGAGGTAGCGGGGGTGGGGGTGGTTCGGGTGGAGGTGGTAAAACCGCGG
CTCTTGCGCAACACGATGAAGCCGTGGACAACAAATTCAACAAAGAACAACAAAACGCGT
TCTATGAGATCTTACATTTACCTAACTTAAACGAAGAACAACGAAACGCCTTCATCCAAA
GTTTAAAAGATGACCCAAGCCAAAGCGCTAACCTTTTAGCAGAAGCTAAAAAGCTAAATG
ATGCTCAGGCGCCGAAAGTAGACGCGAATTCCGCGGGGAAGTCAACCGGCGGCGGCCGAT
CCTCCGGCGTTCAGCCTGTGCCACAGCCGACAGGATGGTGACCACCATTTGCCCCATATC
ACCGTCGGTACTGATCCCGTCGTCAATAAACCGAACCGCTACACCCTGAGCATCAAACTC
TTTTATCAGTTGGATCATGTCGGCGGTGTCGCGGCCAAGACGGTCGAGCTTCTTCACCAG
AATGACATCACCTTCCTCCACCTTCATCCTCAGCAAATCCAGCCCTTCCCGATCTGTTGA
ACTGCCGGATGCCTTGTCGGTAAAGATGCGGTTAGCTTTTACCCCTGCATCTTTGAGCGC
TGAGGTCTGCCTCGTGAAGAAGGTGTTGCTGACTCATACCAGGCCTGAATCGCCCCATCA
TCCAGCCAGAAAGTGAGGGAGCCACGGTTGATGAGAGCTTTGTTGTAGGTGGACCAGTTG
GTGATTTTGAACTTTTGCTTTGCCACGGAACGGTCTGCGTTGTCGGGAAGATGCGTGATC
TGATCCTTCAACTCAGCAAAAGTTCGATTTATTCAACAAAGCCGCCGTCCCGTCAAGTCA
GCGTAATGCTCTGCCAGTGTTACAACCAATTAACCAATTCTGATTAGAAAAACTCATCGA
GCATCAAATGAAACTGCAATTTATTCATATCAGGATTATCAATACCATATTTTTGAAAAA
GCCGTTTCTGTAATGAAGGAGAAAACTCACCGAGGCAGTTCCATAGGATGGCAAGATCCT
GGTATCGGTCTGCGATTCCGACTCGTCCAACATCAATACAACCTATTAATTTCCCCTCGT
CAAAAATAAGGTTATCAAGTGAGAAATCACCATGAGTGACGACTGAATCCGGTGAGAATG
GCAAAAGCTTATGCATTTCTTTCCAGACTTGTTCAACAGGCCAGCCATTACGCTCGTCAT
CAAAATCACTCGCATCAACCAAACCGTTATTCATTCGTGATTGCGCCTGAGCGAGACGAA
ATACGCGATCGCTGTTAAAAGGACAATTACAAACAGGAATCGAATGCAACCGGCGCAGGA
ACACTGCCAGCGCATCAACAATATTTTCACCTGAATCAGGATATTCTTCTAATACCTGGA
ATGCTGTTTTCCCGGGGATCGCAGTGGTGAGTAACCATGCATCATCAGGAGTACGGATAA
AATGCTTGATGGTCGGAAGAGGCATAAATTCCGTCAGCCAGTTTAGTCTGACCATCTCAT
CTGTAACATCATTGGCAACGCTACCTTTGCCATGTTTCAGAAACAACTCTGGCGCATCGG
GCTTCCCATACAATCGATAGATTGTCGCACCTGATTGCCCGACATTATCGCGAGCCCATT
TATACCCATATAAATCAGCATCCATGTTGGAATTTAATCGCGGCCTCGAGCAAGACGTTT
CCCGTTGAATATGGCTCATAACACCCCTTGTATTACTGTTTATGTAAGCAGACAGTTTTA
TTGTTCATGATGATATATTTTTATCTTGTGCAATGTAACATCAGAGATTTTGAGACACAA
CGTGGCTTTGTTGAATAAATCGAACTTTTGCTGAGTTGAAGGATCAGATCACGCATCTTC
CCGACAACGCAGACCGTTCCGTGGCAAAGCAAAAGTTCAAAATCACCAACTGGTCCACCT
ACAACAAAGCTCTCATCAACCGTGGCTCCCTCACTTTCTGGCTGGATGATGGGGCGATTC
AGGCCTGGTATGAGTCAGCAACACCTTCTTCACGAGGCAGACCTCAGCGCTAGCGGAGTG
TATACTGGCTTACTATGTTGGCACTGATGAGGGTGTCAGTGAAGTGCTTCATGTGGCAGG
AGAAAAAAGGCTGCACCGGTGCGTCAGCAGAATATGTGATACAGGATATATTCCGCTTCC
TCGCTCACTGACTCGCTACGCTCGGTCGTTCGACTGCGGCGAGCGGAAATGGCTTACGAA
CGGGGCGGAGATTTCCTGGAAGATGCCAGGAAGATACTTAACAGGGAAGTGAGAGGGCCG
CGGCAAAGCCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACAAGCATCACGAAATCTGACGCT
CAAATCAGTGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGCG
GCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCTGCCTTTCGGTTTACCGGTGTCATTCCGCTGTTAT
GGCCGCGTTTGTCTCATTCCACGCCTGACACTCAGTTCCGGGTAGGCAGTTCGCTCCAAG
CTGGACTGTATGCACGAACCCCCCGTTCAGTCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTAT
CGTCTTGAGTCCAACCCGGAAAGACATGCAAAAGCACCACTGGCAGCAGCCACTGGTAAT
TGATTTAGAGGAGTTAGTCTTGAAGTCATGCGCCGGTTAAGGCTAAACTGAAAGGACAAG
TTTTGGTGACTGCGCTCCTCCAAGCCAGTTACCTCGGTTCAAAGAGTTGGTAGCTCAGAG
AACCTTCGAAAAACCGCCCTGCAAGGCGGTTTTTTCGTTTTCAGAGCAAGAGATTACGCG
CAGACCAAAACGATCTCAAGAAGATCATCTTATTAAGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGA
AAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCT
TTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGA
CAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATC
CATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGG
CCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAAT
AAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTCCAT
CCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCG
CAACGTTGTTGCCATTGCTGCAGCAATACGCAAACCGCCTCTCCCCGCGCGTTGGCCGAT
TCATTAATGCAGCTGGCACGACAGGTTTCCCGACTGGAAAGCGGGCAGTGAGCGCAACGC
AATTAATGTGAGTTAGCTCACTCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACTTTATGCTTCCGGC
TCGTATGTTGTGTGGAATTGTGAGCGGATAACAATTTCACACAGGAAACACATATGAAAG
CTACTAAACTGGTACTGGGCAACAACAATGGCCCGACCCATGAAAACCAACTGGGCGCTG
GTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGTTACGACTGGT
TAGGTCGTATGCCGTACAAAGGCAGCGTTGAAAACGGTGCATACAAAGCTCAGGGCGTTC
AACTGACCGCTAAACTGGGTTACCCAATCACTGACGACCTGGACATCTACACTCGTCTGG
GTGGCATGGTATGGCGTGCAGACACTAAATCCAACGTTTATGGTAAAAACCACGACACCG
GCGTTTCTCCGGTCTTCGCTGGCGGTGTTGAGTACGCGATCACTCCTGAAATCGCTACCC
GTCTGGAATACCAGTGGACCAACAACATCGGTGACGCACACACCATCGGCACTCGTCCGG
ACAACGGCGGAGGTTCTGGAGGAGGGAGCT