Sca42-7

From 2008.igem.org

Revision as of 20:11, 15 August 2008 by Sstcheung (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

g00101 reverse complement read

AAAGGATCATTAAGCAACTGTAATGAAATGCGTCAAAATGTTGAAGAGATGCCATTGGGATATATCAACGATGGTATATCCAGTGATTCTTTTCTCC
ATGATAGCTTCGTCAGAACCGAAAAATCCCGATAAGTCAAAAAATACGACCGGTAAAGATGGTATGGCGATGGTCATCAAGTAGGACCATTTGGAAG
AAGAGATCCAGAATTGCCATTATCAACAAGGCGCACAAAAAAGCAGGGTCCGAATTGGTATCACGAGGCAGAATTTCAGATAAAAAAAATCCTGTTC
TTCCCCAAGAAAGCGGCTCTGGACCTCAAGGGATCTGAACAAAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGTAAGGATCTAAAAAAAAACCCCGCCCCTGAC
AGGGCGGGGTTTTTTTTAGGATCCTAACTCGACGTGCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGTCGTCGCGCGCAGGCTA

Sherine Cheung
Sherine/Cici's Assemblies Sequencing Log
Back to Berkeley Team Homepage