Sca44-1

From 2008.igem.org

Revision as of 20:19, 15 August 2008 by Sstcheung (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ca998 fwd read

GGCCTGAACGATATTTTTGAAGCGCAGAAAATTGAATGGCATGAAGGATCTGACACCACAACAATATCCGTACTGGATAATCGTGCGGCGCAGGGCGATAT
TACTACGCCCGGCGGCGCGCGCCGATTAACCGGCGATCAAACGGCGGCGCTGCGTGAATCGCTAAATGATAAACCGGCGAAAAATATTATTCTGCTGATCG
GCGACGGAATGGGAGATTCTGAAATAACCGCCGCACGAAATTATGCCGAAGGCGCCGGCGGCTTTTTTAAAGGTATTGATGCCCTGCCGCTGACCGGACAA
TATACCCACTATGCGCTGAATAAAAAAACCGGCAAACCAGATTACGTGACCGATTCCGCCGCCTCAGCCACCGCGTGGTCCACAGGGGTGAAAACCTACAA
CGGCGCGCTGGGGGTCGATATTCATGAAAAAGATCATCTGACCATTCTCGAAATGGCGAAGGCCGCAGGTCTGGCTACCGGCAACGTCTCGACCGCGGAGT
TGCAGGACGCCACCCCGGCAGCGCTGATTGCCCATGTCACCTCGCGCAAATGCTATGGCCCGACGGCGACCAGCGAAAAATGTCCGACAAACGCGCTGGAA
AAGGGCGGCAAAGGCTCGATTACTGAACAGCTCCTGAACGCGCGGGCGGACGTCACCCTGGGCGGCGGCGCGAAAACCTTCGCCGAGACGGCAACCGCCGG
CGAGTGGCAGGGGAAAACGCTGCGTGAGCAGGCGCAGATGCGCGGCTACCAGTTAGTCGGCGATGCCGCCTCTTTAGCGGCGATCGACGAAGCGAATCAGG
ACAAACCGCTGCTGGGACTGTTCGCAGAGGGGAATATGCCGGTGCGCTGGGAAGGGCCGAAGGCCTCGTACCACGGCAATATTGATAAACCTGCCGTGACC
TGTACGCCAAATCCGAAACGCA

Sherine Cheung
Sherine/Cici's Assemblies Sequencing Log
Back to Berkeley Team Homepage