Team:UC Berkeley/Notebook/DV sequencingDJV/DJV022

From 2008.igem.org

Revision as of 21:08, 15 July 2008 by Dirkvandepol (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

DJV022 aka DJV020al027 aka <Pspv> aka K112707

GTGGGACATTAATAAAAAATTAAAAATTTTCATAACACTGATGGAAACAGGTTCCTTCAGTATCGCAACATCAGTACTGTATATCACCCGAACCCCGCTGAGCAGGGTTATTTCAGACCTGGAAAGAGAGCTGAAACAAAGACTCTTTATACGGAAGAATGGCACTCTTATCCCAACCGAATTTGCACAAACTATTTATCGAAAAGTAAAATCCCATTATATTTTCTTACATGCACTGGAGCAGGAAATCGGACCTACGGGTAAAACGAAACAACTAGAAATAATATTTGACGAAATTTATCCGGGAAGTTTAAAAAATCTGATCATTTCAGCACTGACCATTTCCGGCCAAAAAACAAATATAATGGGGAGAGCCGTTAACAGCCAAATAATAGAAGAACTGTGTCAGACAAACAACTGCATTGTTATTTCTGCCAGAAATTATTTTCATCGGGAATCGCTTGTCTGCCGGACATCAGTGGAGGGTGGGGTCATGTTATTTATTCCTAAAAAATTCTTTCTCTGCGGCAAACCTGATATCAACAGGCTGGCCGGAACACCTGTACTTTTTCATGAGGGGGCTAAAAATTTTAATCTGGACACCATATACCATTTTTTTGAACAGACACTAGGTATTACCAACCCTGCATTCAGTTTTGATAACGTCGATTTGTTCAGTTCACTGTACCGGTTACAACAAGGGCTGGCGATGTTACTCATCCCCGTCAGAGTCTGTCGGGCTCTGGGGATTATCAACAGATCACGCACTGCACATCAAAGGGCGTAGCGCTCTGTACCTCCTTGTATTACCCGACCAAGAAAACGGGAGACACCAGATTATTCGTAAAAGCTATAAAACTGATACAGCAGGGAATCTGAAACAGTCCACCTTTCTGACCTTATGGCAGCGTAAAGGGGCCGCACACCTGGTATTCACGGCATTTG
verified-eso si que es- 7/15