Team:UC Berkeley/Notebook/MEA/MA005

From 2008.igem.org

Revision as of 23:42, 18 June 2008 by Molly (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Molly's Sequencing Log

TATCCTTTAGCTTTCGCTAGGATGATTTCTGGAATTCATGAGATCTGCGCTTACAAAAGCTGAAATGTCAGAATATCTGTTTGATAAGCTTGGGCTTAGCAAGCGGGATGCCAAAGAACTGGTTGAACTGTTTTTCGAAGAGATCCGTCGCGCTCTGGAAAACGGCGAACAGGTGAAACTCTCTGGTTTTGGTAACTTCGATCTGCGTGATAAGAATCAACGCCCGGGACGTAACCCGAAAACGGGCGAGGATATTCCCATTACAGCACGGCGCGTGGTGACCTTCAGACCCGGGCAGAAGTTAAAAAGCCGGGTCGAAAACGCTTCGCCCAAAGACGAGGGATCCTAACTCGACGTGCAGGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATCAATTCGACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTTGGCATTATAAAAAATAATTGCTCATCAATTTGTTGCAACGAACAGGTCACTATCAGTCAAAATAAAATCATTATTTGCCATCCAGCTGATATCCCCTATAGTGAGTCGTATTACATGGTCATAGCTGTTTCCTGGCAGCTCTGGCCCGTGTCTCAAAATCTCTGATGTTACATTGCACAAGATAAAAATATATCATCATGCCTCCTCTAGACCAGCCAGGACAGAAATGCCTCGACTTCGCTGCTACCCAAGGTTGCCGGGTGACGCACACCGTGGAAACGGATGAAGGCACGAACCCAGTGGACATAAGCCTGTTCGGTTCGTAAGCTGTAATGCAAGTAGCGTATGCGCTCACGCAACTGGTCCAGAACCTTGACCGAACGCAGCGGTGGTAACGGCGCAGTGGCGGTTTTCATGGCTTGTTATGACTGTTTTTTTTGGGGTACAGTCTATGCCTCGGGCATCCAAGCAGCAAGCGCGTTACGCCGTGGTCGATGTTTGATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGCAGTCGCCCTAAAACAAAGTTAAACATTAATGAGGGAAGCGTGATCGCCGAAGTTATCGACCTCAACTATCAGAGTAGTTGGCGTCATCGAGCGCATCTCGAACGACGTGCTTGACGTATTTGTACGCTCCGCAATGGATGGGCGGCCTGAAGCCACACAGTGATTGGATTGCCTGTACGGTACCGTAAGGCTGGATGAACCACGCGGCGAGCTTTGTATCCACAGCACCTCTTTGTGTCA