Template:Team:UC Berkeley/Notebook/AL construction

From 2008.igem.org

Contents

pBca1256-K112300

PCR al0001/al0002 on pSB3C6-Bjh1501   (508bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112300
-----------------------------------------------
al0001	Forward Biobricking of lambda lysozyme with start and stop codons
CCATAGAATTCatgAGATCTatggtagaaatcaataatcaacgtaaggcgttcctcg
al0002	Reverse Biobricking of lambda lysozyme with start and stop codons
CGttaGGATCCtcatacatcaatctctctgaccgttccgcc

pBca1256-K112301

PCR al0003/al0002 on pSB3C6-Bjh1501   (505bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112301
-----------------------------------------------
al0003	Forward Biobricking of Lambda Lysozyme with stop codon and no start codon
CCATAGAATTCatgAGATCTgtagaaatcaataatcaacgtaaggcgttcctcg
al0002	Reverse Biobricking of Lambda Lysozyme with stop codon and no start codon
CGttaGGATCCtcatacatcaatctctctgaccgttccgcc

pBca1256-K112302

PCR al0001/al0004 on pSB3C6-Bjh1501   (505bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112302
-----------------------------------------------
al0001	Forward Biobricking of lambda lysozyme with start codon and no stop codon
CCATAGAATTCatgAGATCTatggtagaaatcaataatcaacgtaaggcgttcctcg
al0004	Reverse Biobricking of lambda lysozyme with start codon and no stop codon
CGttaGGATCCtacatcaatctctctgaccgttccgc

pBca1256-K112303

PCR al0003/al0004 on pSB3C6-Bjh1501   (502bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112303
-----------------------------------------------
al0003	Forward Biobricking of lambda lysozyme with no start/stop codon
CCATAGAATTCatgAGATCTgtagaaatcaataatcaacgtaaggcgttcctcg
al0004	Reverse Biobricking of lambda lysozyme with no start/stop codon
CGttaGGATCCtacatcaatctctctgaccgttccgc

pBca1256-K112304

PCR al0005/al0002 on pSB3C6-Bjh1501   (512bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112304
-----------------------------------------------
al0005	Forward Biobricking of lambda lysozyme with spacer
CCATAGAATTCatgAGATCTgaagatggtagaaatcaataatcaacgtaaggcgttcctcg
al0002	Reverse Biobricking of lambda lysozyme with spacer
CGttaGGATCCtcatacatcaatctctctgaccgttccgcc

pBca1256-K112305

PCR al0006/al0002 on pSB3C6-Bjh1501   (527bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112305
-----------------------------------------------
al0006	Forward Biobricking of lambda lysozyme with rbs site
CCATAGAATTCatgAGATCTaaaaaagccggagtagaagatgg
al0002	Reverse Biobricking of lambda lysozyme with rbs site
CGttaGGATCCtcatacatcaatctctctgaccgttccgcc

pBca1256-K112306

PCR al0007/al0008 on pSB3C6-Bjh1502   (349bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112306
-----------------------------------------------
al0007	Forward Biobricking of lambda holin with start and stop codons
CCATAGAATTCatgAGATCTatgccagaaaaacatgacctgttgg
al0008	Reverse Biobricking of lambda holin with start and stop codons
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112307

PCR al0009/al0008 on pSB3C6-Bjh1502   (346bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112307
-----------------------------------------------
al0009	Forward Biobricking of lambda holin with stop codon and no start codon
CCATAGAATTCatgAGATCTccagaaaaacatgacctgttggcc
al0008	Reverse Biobricking of lambda holin with stop codon and no start codon
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112308

PCR al0007/al0010 on pSB3C6-Bjh1502   (346bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112308
-----------------------------------------------
al0007	Forward Biobricking of lambda holin with start and no stop codon
CCATAGAATTCatgAGATCTatgccagaaaaacatgacctgttgg
al0010	Reverse Biobricking of lambda holin wtih start and no stop codon
CGttaGGATCCttgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112309

PCR al0009/al0010 on pSB3C6-Bjh1502   (343bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112309
-----------------------------------------------
al0009	Forward Biobricking of lambda holin with no start and stop codon
CCATAGAATTCatgAGATCTccagaaaaacatgacctgttggcc
al0010	Reverse Biobricking of lambda holin with no start and stop codon
CGttaGGATCCttgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112310

PCR al0011/al0008 on pSB3C6-Bjh1502   (353bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112310
-----------------------------------------------
al0011	Forward Biobricking of lambda holin with spacer
CCATAGAATTCatgAGATCTgaagatgccagaaaaacatgacctg
al0008	Reverse Biobricking of lambda holin with spacer
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112311

PCR al0012/al0008 on pSB3C6-Bjh1502   (369bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112311
-----------------------------------------------
al0012	Forward Biobricking of lambda holin with rbs site
CCATAGAATTCatgAGATCTattgggggtaagacCtgaag
al0008	Reverse Biobricking of lambda holin with rbs site
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112312

PCR al0013/al0008 on pSB3C6-Bjh1503   (355bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112312
-----------------------------------------------
al0013	Forward Biobricking of lambda antiholin with start and stop codons
CCATAGAATTCatgAGATCTatgaagCtgccagaaaaacatgacc
al0008	Reverse Biobricking of lambda antiholin with start and stop codons
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112313

PCR al0014/al0008 on pSB3C6-Bjh1503   (352bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112313
-----------------------------------------------
al0014	Forward Biobricking of lambda antiholin with stop codon and no start codon
CCATAGAATTCatgAGATCTaagCtgccagaaaaacatgacctg
al0008	Reverse Biobricking of lambda antiholin with stop codon and no start codon
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112314

PCR al0013/al0010 on pSB3C6-Bjh1503   (352bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112314
-----------------------------------------------
al0013	Forward Biobricking of lambda antiholin with start codon and no stop codon
CCATAGAATTCatgAGATCTatgaagCtgccagaaaaacatgacc
al0010	Reverse Biobricking of lambda antiholin with start codon and no stop codon
CGttaGGATCCttgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112315

PCR al0014/al0010 on pSB3C6-Bjh1503   (349bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112315
-----------------------------------------------
al0014	Forward Biobricking of lambda antiholin with no start and stop codons
CCATAGAATTCatgAGATCTaagCtgccagaaaaacatgacctg
al0010	Reverse Biobricking of lambda antiholin with no start and stop codons
CGttaGGATCCttgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112316

PCR al0015/al0008 on pSB3C6-Bjh1503   (359bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112316
-----------------------------------------------
al0015	Forward Biobricking of lambda antiholin with spacer
CCATAGAATTCatgAGATCTagacatgaagCtgccagaaaaacatgacc
al0008	Reverse Biobricking of lambda antiholin with spacer
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112317

PCR al0016/al0008 on pSB3C6-Bjh1503   (375bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112317
-----------------------------------------------
al0016	Forward Biobricking of lambda antiholin with rbs site
CCATAGAATTCatgAGATCTccccttattgggggtaagacatg
al0008	Reverse Biobricking of lambda antiholin with rbs site
CGttaGGATCCttattgatttctaccatcttctactccggc

pBca1256-K112318

PCR al0017/al0018 on MG1655   (467bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112318
-----------------------------------------------
al0017	Forward Biobricking of bolA promoter
CCATAGAATTCatgAGATCTtgctgtggcagtgtaatcgtc
al0018	Reverse Biobricking of bolA promoter
CGttaGGATCCcttctatccgctcacgtatc

pBca1256-K112319

PCR al0019/al0024 on MG1655 (404bp, gp = A)
PCR al0023/al0023 on MG1655 (86bp, gp=B)
-----------------------------------------------
PCR al0019/al0020 on A+B   (465bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112319
-----------------------------------------------
al0019	Forward Biobricking of ftsQ promoter
CCATAGAATTCatgAGATCTttgattgaaaaatggctaagtgggccgg
al0020	Reverse Biobricking of ftsQ promoter
CGttaGGATCCcctcttcttcgctgtttcgc
al0023 Forward Removing of EcoRI
ggtagtacgaattGtggaactggcg
al0024 Reverse Removing of EcoRI
cgccagttccaCaattcgtactacc

pBca1256-K112320

PCR al0021/al0022 on MG1655   (804bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBca1256           (EcoRI/BamHI, 2472+910, L)
Product is pBca1256-K112320
-----------------------------------------------
al0021	Forward Biobricking of ftsAZ promoter
CCATAGAATTCatgAGATCTaacgacagtgttggtgagcg
al0022	Reverse Biobricking of ftsAZ promoter
CGttaGGATCCgtaccaatctccagtcctactaccag

pBjh1601AC-K112321

PCR JH088F/JHO88R on Salmonella L2.   (435bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBjh1601AC           (EcoRI/BamHI, 3195+910, L)
Product is pBjh1601AC-K112321
-----------------------------------------------
JH088F  Forward biobricking of {H-NS!}  
cgataGAATTCatgAGATCTATGAGCGAAGCACTTAAAATTC
JH088R  Reverse biobricking of {H-NS!}  
cgttaGGATCCTTATTGCTTGATCAGGAAATCG

pBjh1601CK-K112322

PCR JH089F/JH089R on Salmonella L2.  (379 bp, EcoRI/BamHI/DpnI)
Sub into pBjh1601CK       (EcoRI/BamHI, 3134+910, L)
Product is pBjh1601CK-K112322
-----------------------------------------------
JH089F  Forward biobricking of {Pdps}  
cgataGAATTCatgAGATCTaacgattcgacgcgaaccgc
JH089R  Reverse biobricking of {Pdps}  
cgttaGGATCCaatctcatatcctcttgatg

pBCa1601AC-K112323

PCR ca998/JH090R on pBjh1601AC-K112321-2  (445 bp, EcoRI/BamHI)
Sub into pBjh1601AC           (EcoRI/BamHI, 3195+910, L)
Product is pBjh1601AC-K112323
-----------------------------------------------
ca998  Forward biobricking of {H-NS!} Salmonella  
gtatcacgaggcagaatttcag
JH090R  Reverse biobricking of {H-NS!} Salmonella  
cgttaGGATCCTTATTcCTTGATCAGG

pBCa1601CK-K112324

Digest (BgIII methylated) K112902 CA, (BamHI methylated) K112709 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112324

pBCa1601CK-K112325

Digest (BgIII methylated) K112704 CA, (BamHI methylated) K112709 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112325

pBCa1601AC-K112327

Digest (BgIII methylated) K112230 AK, (BamHI methylated) K112203 KC   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AC-K112327

pBCa1601AC-K112328

Digest (BgIII methylated) K112227 AK, (BamHI methylated) K112102 KC   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AC-K112328

pBCa1601AC-K112329

Digest (BgIII methylated) K112230 AK, (BamHI methylated) K112113 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AC-K112329

pBCa1601AC-K112330

Digest K112614 AK (BgIII, XhoI)
Digest K112105 KC(BamHI, XhoI)
Product is pBjh1601AC-K112330

pBCa1601AC-K112331

Digest K112615 AK (BgIII, XhoI)
Digest K112108 KC(BamHI, XhoI)
Product is pBjh1601AC-K112331

pBCa1601AC-K112332

Digest (BgIII methylated) K112615 AK, (BamHI methylated) K112216 KC   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AC-K112332

pBCa1601AC-K112333

Digest (BgIII methylated) K112614 AK, (BamHI methylated) K112222 KC   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AC-K112333

pBca1601AK-K112334

Digest (BgIII methylated) K112230 AC, (BamHI methylated) K112324 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112334

pBca1601AK-K112335

Digest (BgIII methylated) K112227 AC, (BamHI methylated) K112324 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112335

pBca1601AK-K112336

Digest (BgIII methylated) K112614 AC	 (BamHI/XhoI)
Digest (BamHI methylated) K112324 CK   (BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112336

pBca1601AK-K112337

Digest (BgIII methylated) K112615 AC, (BamHI methylated) K112324 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112337

pBca1601AK-K112339

Digest (BgIII methylated) K112327 AC   (BamHI/XhoI)
Digest (BamHI methylated) K112324 CK   (BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112339


pBca1601AK-K112340

Digest (BgIII methylated) K112328 AC, (BamHI methylated) K112324 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112340

pBca1601AK-K112341

Digest (BgIII methylated) K112329 AC, (BamHI methylated) K112324 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112341

pBca1601AK-K112342

Digest (BgIII methylated) K112330 AC, (BamHI methylated) K112324 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112342


pBca1601AK-K11234

Digest (BgIII methylated) K112332 AC, (BamHI methylated) K112324 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112344

pBca1601AK-K112348

Digest (BgIII methylated) K112328 AC, (BamHI methylated) K112325 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112348

pBca1601AK-K112349

Digest (BgIII methylated) K112329 AC, (BamHI methylated) K112325 CK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112349

pBca1601AK-K112350

Digest (BgIII methylated) K112330 AC	 (BamHI/XhoI)
Digest (BamHI methylated) K112325 CK   (BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112350

pBca1601AK-K112351

Digest (BgIII methylated) K112331 AC	 (BamHI/XhoI)
Digest (BamHI methylated) K112325 CK   (BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601AK-K112351

pBca1601CK-K112354

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112334 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112354

pBca1601CK-K112355

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112335 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112354

pBca1601CK-K112356

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112336 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112354

pBca1601CK-K112357

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112337 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112354

pBca1601CK-K112360

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112340 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112360

pBca1601CK-K112361

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112341 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112361

pBca1601CK-K112362

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112342 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112362

pBca1601CK-K112363

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112343 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112363

pBca1601CK-K112368

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112348 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112368

pBca1601CK-K112369

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112349 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112369

pBca1601CK-K112370

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112350 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112370

pBca1601CK-K112371

Digest (BgIII methylated) K112900 CA, (BamHI methylated) K112351 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112371

pBca1601CK-K112372

Digest (BgIII methylated) K112121 CA, (BamHI methylated) K112709 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112372

pBca1601CK-K112373

Digest (BgIII methylated) BBa_K112232 CA, (BamHI methylated) K112709 AK   (BamHI/BgIII/XHoI)
Product is pBjh1601CK-K112373